เราดำเนิรชีวิตอยู่ในแสงอันริบหรี่—ที่เราหวังว่า
มันจะคงเปล่งแสงเช่นนี้อยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ปุราณโลกยังคงหมุนรอบตัวเอง!
แต่แท้จริงแล้ว ความมืดมิดนั้นอยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อวาน.
Heart of Darkness by Joseph Conrad

ผลงานหนังสือ

ห้องสมุดสฺยำกุก

Jayadhira.org | ปรากฏการณ์ทางศิลปะ-สถาปัตยกรรม: กาละ-เทศะในทรรศนะของ เกียรติขจร ชัยเธียร

Ad Home

Apocalypse Now (1979) Directed by Francis Ford Coppola

22:41
ผมไม่เห็นว่าสงครามจะสรรค์สร้างสุนทรียภาพใดๆให้แก่ผม. ภาพยนตร์สงครามประเภทยกย่องวีรบุรุษอย่างเช่น ...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ (Heart of Darkness) โดย Joseph Conrad | แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร | สำนักพิมพ์สมมติ, ๒๕๕๙.

11:00
Heart of Darkness (1899)  เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของคอนราดและจัดเป็นนวนิยายสมัยใหม่ใ...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล

คลังรูปและวีดีทัศน์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.