เราดำเนิรชีวิตอยู่ในแสงอันริบหรี่—ที่เราหวังว่า
มันจะคงเปล่งแสงเช่นนี้อยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ปุราณโลกยังคงหมุนรอบตัวเอง!
แต่แท้จริงแล้ว ความมืดมิดนั้นอยู่กับเราทุกเมื่อเชื่อวาน.
Heart of Darkness by Joseph Conrad

ผลงานหนังสือ

ห้องสมุดสฺยำกุก

Jayadhira.org | ปรากฏการณ์ทางศิลปะ-สถาปัตยกรรม: กาละ-เทศะในทรรศนะของ เกียรติขจร ชัยเธียร

Ad Home

www.syamkuk.org (สฺยำกุก)

07:00
วันนี้เป็นวันครบรอบสิบสามปีที่ผมได้จดทะเบียน domain name ชื่อ www.syamkuk.org (สฺยำกุก). ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบปะบุคคลมากหน้าหล...Read More

การอนุรักษ์ในมุมมองอภิปรัชญา | Metaphysical Aspect of Natural Preservation

21:10
มุมมองของมนุษย์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาและที่ยังคงทรงอิทธิพลอยู่ขณะนี้เป็นการมองธรรมชาติที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ( anthro-pocent...Read More

Apocalypse Now (1979) Directed by Francis Ford Coppola

22:41
ผมไม่เห็นว่าสงครามจะสรรค์สร้างสุนทรียภาพใดๆให้แก่ผม. ภาพยนตร์สงครามประเภทยกย่องวีรบุรุษอย่างเช่น The Longest Day (1962), The Dirty Dozen ...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ (Heart of Darkness) โดย Joseph Conrad | แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร | สำนักพิมพ์สมมติ, ๒๕๕๙.

11:00
Heart of Darkness (1899)  เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของคอนราดและจัดเป็นนวนิยายสมัยใหม่ในยุคบุกเบิกที่ทรงอิทธิพลต่อนักประพันธ์รุ...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล

คลังรูปและวีดีทัศน์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.