MY PHOTOGALLERY

23:25
ผมได้รวบรวมรูปภาพที่ผมถ่ายจากโบราณสถานในสถานที่ต่างๆมาแสดงให้ชมกัน ทั้งจากกลุ่มเมืองพระนครกัมพุชา อินเดียเหนือ-ใต้ และอีกหลายๆแห่งที่จะ...Read More

'ทรฺศน' ปราสาทนครวัด: การประเมินค่าทางสถาปัตย์ • เกียรติขจร ชัยเธียร

21:43
ปัจฉิมลิขิต [ที่ขาดไปในหนังสือ]: ผมต้องขอกล่าวขอบพระคุณด้วยความเคารพ และต้องให้เครดิตกับ พี่ปวิตร ว่องวีระ บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ท...Read More

Exhibition: Experiencing Angkor Vat

14:54
งานแสดงภาพถ่ายประกอบคำบรรยาย ณ แกลเลอรี่ชั่วคราว Dead Fish Tower, เสียมเรียบ, ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ . ขณะนี้สามารถชมงาน...Read More

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยกษัตริย์สูรฺยวรรมัน ๒ โดย เกียรติขจร ชัยเธียร [PDF]

12:36
ความรู้ด้านจักรวาลวิทยาและดาราศาสตร์ของอินเดียโบราณที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์สันสกฤตมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องก่อนพุทธกาลแล้ว และหลักฐานในจารึกส...Read More

การออกแบบแอพพลิเคชั่น Add-on บน AutoCAD: ภาค VisualLISP • เกียรติขจร ชัยเธียร

14:44
หนังสือ การออกแบบแอพพลิเคชั่น Add-on บน AutoCAD: ภาค AutoLISP และ ภาค VisualLISP อาจเก่าและล้าสมัยไปหน่อย แต่ยังมีเนื้อหาการโปรแกรมที่ยั...Read More

MY SKETCHBOOK

13:31
ผมได้รวบรวมงานเขียนลายเส้นและสีน้ำที่บันทึกประสบการณ์การเดินทางและความรู้สึกต่างๆของผมในสถาณการณ์และสถานที่ต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสนอให...Read More

กำเนิดและอรรถของรูปประติมาในอินเดีย โดย อานนฺท กูมรสฺวามิ [แปล: เกียรติขจร ชัยเธียร | PDF]

09:15
บทความนี้แปลจาก บทที่ ๗ ของหนังสือเรื่อง The Transformation of Nature in Art (1934) ของ Ananda K. Coomaraswamy โดย เกียรติขจร ชัยเธียร ...Read More

สารัตถะแห่งกาละในสถาปัตยกรรมปราสาทนครวัด • เกียรติขจร ชัยเธียร

09:12
ปราสาทนครวัด เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทาง สถาปัตยกรรมมาอย่างยาวนาน จนบรรลุถึงจุดที่สามารถแสดงความ...Read More

ปรากฏการณ์ของแกนหลักในสถาปัตยกรรมปราสาทนครวัด • เกียรติขจร ชัยเธียร

09:02
"ปราสาทนครวัด" ซึ่งสร้างโดยพระเจ้าสูรฺยวรรมัน ๒ แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ของอาณาจักรขอมโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ นับเป็นสถาปัตยกร...Read More

มาตราวัดระยะและสัดส่วนในสถาปัตยกรรมฮินดู: กรณีศึกษา ปราสาทนครวัด • เกียรติขจร ชัยเธียร

22:53
ในการวิเคราะห์ระยะของปราสาทนครวัดในงานเขียนของ Stencel et al., และ Snodgrass ซึ่งพยายามแปลความหมายของระยะในเชิงสัญลักษณ์ โดยแปลงค่าระยะในห...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.