ปรัชญาฮินดูกับงานสถาปัตยกรรม

"ปรัชญาฮินดูกับงานสถาปัตยกรรม"
บทสังเคราะห์ว่าด้วยกาละ-เทศะ
กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมอินเดีย-เขมร

สไลด์ประกอบการบรรยาย
วิชา SU361403 การออกแบบตกแต่งภายในขั้นสูง 3
คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๐
 
หมายเหตุ: การจะเข้าชม คุณต้องติดตั้ง Adobe Flash Player ในระบบ (ดาวน์โหลดได้ฟรี!) และความละเอียดของหน้าจอต้องไม่น้อยกว่า 1024x768.

ขอขอบคุณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) ที่กรุณาเอื้อเฟื้อพื้นที่จัดเก็บไฟล์.

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.