MY SKETCHBOOK

ผมได้รวบรวมงานเขียนลายเส้นและสีน้ำที่บันทึกประสบการณ์การเดินทางและความรู้สึกต่างๆของผมในสถาณการณ์และสถานที่ต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเสนอให้ชมกัน. การเขียนลายเส้นนับเป็นการศึกษาสิ่ง (object) ต่างๆที่มีผลต่อภาวะวิสัย (subjectivity) ของเราเองอย่างลึกซึ้ง. ที่มาให้ชมกันนี้ ไม่ได้หมายความว่าผมวาดภาพเก่งกาจอะไร ผมวาดอย่างที่ผมเห็น แต่ผมศึกษาสิ่งที่ผมเห็นไปพร้อมๆกับมือที่ขีดเขียนลายเส้น. ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่า การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวเราผ่านทรรศญาณ แล้วถ่านทอดไปสู่มือให้ปรากฏเป็นลายเส้นและสีสันต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ (และควรทำ) เพื่อเป็นการฝึกฝนทำให้เราไม่มองข้ามสิ่งที่อยู่โดยรอบ โดยเฉพาะในสถาณการณ์ที่เราได้มาเผชิญกับปรากฏการณ์ทางศิลปะ-สถาปัตย์. เป็นการ study วัตถุหรือกระแสการเคลื่อนไหวทั้งหลายให้ละเอียดและลึกซึ้งกว่าการมองแล้วผ่านไป หรือบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพ. เพียงแต่เราหากพอมีพื้นฐานการขีดเขียนนิดหน่อยแล้วฝึกฝนไปพร้อมๆกับการไม่ดูดายในสิ่งที่อยู่รอบข้าง เราก็สามารถเข้าถึงธรรมชาติ เข้าถึงจักรวาล ได้เหมือนอย่างที่ Antoni Gaudi มองเห็นธรรมชาติคือสถาปัตยกรรมของเขา. ผมจะทะยอย scan และ post ภาพลงในเว็บนี้เป็นระยะ. หากสนใจก็ติดตามด้วยครับ.

>> คลิกเพื่อเข้าชม MY SKETCHBOOK <<
(เร็วๆนี้)

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.