ภาพเสมือนจริงของเมืองพระนครขอมในมุมมอง ๓๖๐°x๑๘๐°

ภาพเสมือนจริงของเมืองพระนครขอมในมุมมอง ๓๖๐°x๑๘๐°  เหนือท้องฟ้า (aerial panorama) ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน จัดทำจากภาพข้อมูลใน GoogleEarth® เพื่อการศึกษาการออกแบบผังเมือง โดย เกียรติขจร ชัยเธียร


เมืองยโศธรปุร กมฺพุชาเทศ
>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม <<


เมืองหริหราลย กมฺพุชาเทศ
>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม <<

หมายเหตุ: การชมภาพเสมือนจริง ๓๖๐° ท่านต้องมีโปรแกรม Quicktime อยู่ในระบบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี!ที่ apple.com

ขอขอบคุณมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก (FWFCC) ที่กรุณาเอื้อเฟื้อพื้นที่จัดเก็บไฟล์.
 

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.