รัฐสัตว์: วรรณกรรมเทพนิยาย • George Orwell [แปล: เกียรติขจร ชัยเธียร]

11:35
หนังสืออยู่ระหว่างการแก้ไข-เพิ่มเติมต้นฉบับให้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าเดิมเพื่อพิมพ์เป็นเล่มเร็วๆนี้ Animal Farm เป็นอมตวรรณกรรมเอก...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.