Experiencing Angkor Vat: An Architectural Assessment


ผมได้นำภาพและคำบรรยายร้อยแก้วในหนังสือ "Experiencing Angkor Vat: An Architectural Assessment" เฉพาะ Part II: Experiences ของผมลงใน Flickr เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจสถาปัตยกรรมในเชิงปรากฏการณ์วิทยาทั่วโลกได้ศึกษา. โดยผมได้เขียนคำอารัมภบทไว้ในหน้าแรกของ Flickr Set สามารถเข้าไปอ่านได้โดย >> คลิกที่นี่.

นอกจากนั้น ทุกท่านสามารถชม slide show แบบเต็มจอ (ความละเอียดสูงสุดของภาพ 1024x768) ได้โดย >> คลิกที่นี (ให้คลิก Show Info เพื่อแสดง text ประกอบภาพ). และผมยังได้กำหนดตำแหน่งที่ผมทรฺศนปราสาทและถ่ายภาพไว้ใน Google Map ซึ่งเข้าไปชมได้โดย >> คลิกที่นี่.


หมายเหตุ: ผมได้ตัดเชิงอรรถของคำบรรยายแต่ละภาพออกไป เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น.
 

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.