'ทรฺศน' ปรากฏการณ์ในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม กับ เกียรติขจร ชัยเธียร • ครั้งที่ ๙

14:52
สัมผัสประสบการณ์ของแกนปราสาทนครวัด เมื่อพระสูรฺยโคจรเหนือยอดศิขรประธานในวันวิษุวัต • เพิ่มเส้นทางไปศึกษาเมืองลิงคปุร (เกาะแกร์) และปร...Read More

The Ramayana of Valmiki, trans. by Ralph T. H. Griffith (1870-1874) & Hari Prasad Shastri (1952) [PDF]

11:14
บทกวีมหากาพย์ (สฺมฤติ) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอินเดียที่นับถือฮินดูมากที่สุดมีอยู่สองเรื่องคือ รามายณ และ มหาภารต--หากประมาณอายุและเ...Read More

The Thirteen Principal Upanishads (1921) by Robert Ernest Hume [PDF]

11:45
ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา ซึ่งนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮินดูต่างจากศาสนาอื่นๆ. แล้วหลักปรัชญาของศาสนาฮินดูมาจากไหนกันเล่า? คำตอบคือมาจาก...Read More

Contact (1985) by Carl Sagan [Chap I-V | PDF]

10:40
ในจำนวนนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ผมได้อ่านมาทั้งหมด Contact เป็นนวนิยายอวกาศที่สุดยอดที่สุดในความคิดของผม--เหนือกว่า 2001: Space Odyssey ของ A...Read More

Johnny Got His Gun (1939) by Dalton Trumbo [Chap I-V : PDF]

11:07
Albert Einstein เคยกล่าวไว้ว่า: ใครก็ตามที่เดินทัพกันเป็นแถวหรือเป็นแนวพร้อมกับความรู้สึกห้าวหาญไปกับเสียงเพลงมาร์ช ล้วนได้รับการเหยี...Read More

Thus Spoke Zarathustra: A Book for None and All (1883-1892) by Friedrich Nietzsche, trans. Walter Kaufmann (1954) [Preface & Part I | PDF]

10:33
Zarathustra ออกจากถ้ำ หลังจากที่เขาปลีกวิเวกอยู่ในนั้นนานกว่าสิบปี แล้วจึงรีบลงเขาด้วยความปรารถนาที่จะประกาศสิ่งที่เขาค้นพบให้ผู้คนทั่วไป...Read More

พุทธธรรม (ฉบับเดิม) (๒๕๑๔) โดย พระคุณเจ้าประยุทธ์ ปยุตฺโต [PDF]

18:21
ผมไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นชาวพุทธเลยในวัยเด็ก. ครั้งหนึ่งอาของผม (ชอบสะสมพระเครื่อง) พาผมเข้าไปนมัสการพระเกจิเถราจารย์ชื่อดังของจังหวัดท่านห...Read More

Brother Number One (1992) by David P. Chandler [Chap 1-4 | PDF]

06:30
ในจำนวนหนังสือของ Chandler ทั้งหมดที่ผมได้อ่าน ผมคิดว่ามีเล่มนี้เล่มเดียวที่อ่านจนจบได้อย่างไม่รู้สึกตระหงิดๆเท่าไรนัก -- ยิ่ง Voices fro...Read More

Zen and Japanese Culture (1958) by Daisetsu Teitaro Suzuki [Chap 1-4 | PDF]

09:25
หากกล่าวถึงลัทธิเซ็นแล้ว คงไม่มีใครจะไม่รู้จักท่าน D. T. Suzuki นักวิชาการชาวญี่ปุ่นผู้เผยแพร่ลัทธิพุทธมหายานลัทธินี้ให้ชาวตะวันตกได้รู้จ...Read More

Lost Horizon (1933) by James Hilton [PDF]

10:33
สมัยยังเป็นเด็กชั้นประถม ผมได้ดูภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่เขาเอามาฉายในทีวีจอขาว-ดำ ในวันหยุดวันหนึ่ง. ผมจดจำได้เสมอว่า หนังเรื่องนี้ดูแล้วตื่...Read More

AsvaGhosa's The Buddhacarita or Acts of the Buddha (1936) by E. H. Johnston [PDF]

06:30
เป็นที่ยกย่องกันว่า พุทฺธจริต ของท่านอศฺวโฆษเล่มนี้ เป็นมหากาพย์ร้อยกรองเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตามความคิดของพุทธมหายานที่รจนาด้วยภ...Read More

Philosophies of India (1951) by Heinrich Zimmer [PDF]

09:15
ผมได้แนะนำหนังสือปรัชญาอินเดียมาสองชุดแล้ว แต่ทั้งของ ท่านรธกฤษฺนนฺ และ ท่านทาสคุปฺต นั้น เป็นมุมมองของปราชญ์อินเดียที่ศึกษาพัฒนาการทาง...Read More

The Seven Lamps of Architecture (1849) by John Ruskin [PDF]

09:46
ในแวดงวงศิลปะ-สถาปัตย์ และวรรณกรรม ชื่อของ John Ruskin ย่อมเป็นที่คุ้นเคยกันดี. เขาเป็นนักวิจารณ์สถาปัตยกรรมคนต้นๆที่วางแนวทางการประเมินค...Read More

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) by Samuel P. Huntington [Part I: Chap.1-3 | PDF]

08:42
ในช่วงที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณต้นปี 2000 ความคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเพียงทฤษฏีการเมืองระหว่างประเทศ...Read More

The Way of Life According to Laotzu (1896) by Witter Bynner [PDF]

09:25
ผมยังจำความรู้สึกที่ได้อ่านคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งครั้งแรกเมื่อยังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น ในฉบับแปลชื่อ วิถีแห่งเต๋า (๒๕๒๑) ของ พจนา จันทรสันติ ได...Read More

Thailand A Short History (1982) by David K. Wyatt [Intro & Chap.1-3 | PDF]

08:06
หากถามว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เหมาะให้เป็นแบบเรียนมาตราฐานในโรงเรียนควรเป็นเล่มใด ผมคิดว่า ณ ปัจจุบันคงมีแต่หนังสือของ Wyat...Read More

Inscriptions of Kambuja (1953) by R. C. Majumdar [pp.1-60 | PDF]

09:38
สำหรับคนที่สนใจเรื่องการอ่านจารึก ผมเอาหนังสือของ Majumdar ซึ่งได้เลือกเอาจารึกสำคัญๆ ๑๙๓ หลัก -- จากจารึกทั้งหมดที่พบในพื้นที่ที่เคยเป็น...Read More

The Discovery of India (1946) by Jawaharlal Nehru [PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงที่ท่านชวาหระลาล เนห์รูถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำในอะเมทนคร ในช่วงปี 1942-1946 [นักคิดนักเขียนหลายๆท่านมีเวลาเขี...Read More

The Catcher In The Rye (1951) by J. D. Salinger [Chap 1-4 | PDF]

08:35
บังเอิญไปเห็นโพสหนึ่งจากบทความของ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ เรื่อง “ผมอายุ 18 ปี เมื่อปี 2519” ในหนังสือ "เชิงอรรถวัฒนธรรม 2546" ท...Read More

Analysing Architecture (1997) by Simon Unwin [Chap.1-4 | PDF]

15:41
หนังสือที่ปูพื้นฐานวิชาสถาปัตยกรรมเล่มนี้ของ Unwin ไม่ธรรมดา เพราะเขาให้มุมมองในการวิเคราะห์ทางสถาปัตย์ที่เข้าใจง่ายเหมือนการอธิบายมิติที...Read More

The Making of a Surgeon (1970) by William A. Nolen [Intro & Chap 1-3 | PDF]

09:00
หนังสืออัตชีวประวัติช่วงหนึ่งของ นพ. Nolen เล่มนี้ สร้างแรงบันดานใจให้กับนักเรียนทั่วโลกที่อยากเรียนแพทย์ เพราะสิ่งที่ นพ. Nolen เล่าเรื่...Read More

The Prince (1513) by Niccolo Machiavelli & W.K. Marriott (trans.1908) [PDF]

11:30
มีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่ง คือคำว่า machiavellian ซึ่งแปลว่า เจ้าเล่ห์ หรือมีเล่ห์เหลี่ยมจัด ซึ่งนับว่ากลายเป็นฉายาของนักคิด นักเขียน แ...Read More

The Wonder that was India (1954) by A. L. Basham [Preface & Chap.VII-VIII | PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นตำรามาตราฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์อินเดียก็ว่าได้ เพราะหนังสือประวัติศาสตร์เล่มที่เขียนกันใหม่ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรเพ...Read More

Phenomenology of Perception (1945) by Maurice Merleau-Ponty [PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้เป็นการเปิดโลกความเข้าใจในสัญชาน (perception) ของประสบการณ์มนุษย์ที่ผ่านอายตนะของร่างกายเป็นครั้งแรก ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ก...Read More

Siddhartha (1922) by Hermann Hesse [PDF]

14:27
Siddhartha เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มชื่อ สิทฺธรฺถ ผู้แสวงหาหนทางสู่การตรัสรู้ในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้า [ในเรื่องเรียกพระพุทธองค์ว่า G...Read More

The Republic of Plato (1968 | 1890) by Allan Bloom [Interpretive Essay | PDF] and John Llewelyn Davies [PDF]

11:30
หากใครที่อยากจะเข้าใจความเป็นตะวันตกอย่างแท้จริงแล้ว The Republic คือหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องอ่าน เพราะหนังสือเล่มนี้คือพื้นฐานความคิดในเร...Read More

Vishnu Purana, 5 vols (1864) by H. H. Wilson [PDF]

11:30
คัมภีร์วิษณุปุราณถือเป็นคัมภีร์ทางปุราณวิทยา (mythology) ที่สำคัญของอินเดียที่เป็นรองก็เพียงคัมภีร์มหาภารต-ภควัตคีตาและรามยนเท่านั้น. คัม...Read More

The Timeless Way of Building (1979) by Christopher Alexander [Chap.1-3 | PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้ของ Alexander เปิดมุมมองทางสถาปัตย์ที่มาจากสัตต จากอารมณ์ จากรากเง้าของของมนุษย์ ที่พยายามสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมให้ตนเองอย่า...Read More

Autobiography: The Story of My Experiments with Truth (1927-1929) by Mohandas Karamchand Gandhi [PDF]

11:30
โดยพื้นฐานแล้วท่านคานธีไม่ได้เป็นนักปรัชญาฮินดู แต่ท่านเป็นผู้นำปรัชญาฮินดูมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันและในทางการเมืองในการต่อสู้เพื่อเอ...Read More

Animal Farm (1945) by George Orwell [PDF]

11:00
ช่วงนี้วรรณกรรม dystopia เรื่อง 1984 ของ George Orwell กำลังอยู่ในกระแสทีเดียว ทั้งที่อ่านกันเงียบๆและที่อ่านกันในที่สาธารณะ (สำหรับคนที่...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.