The Tao of Physics (1975) by Fritjof Capra [Preface | PDF]

20:04
ใครที่สนใจใน modern physics โดยเฉพาะ quantum physics ย่อมตระหนักดีว่าสรรพสิ่งในจักรวาลนั้นล้วนเป็นพลังงานทั้งสิ้น. ในหนังสือเล่มนี้ Capra...Read More

The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism (1936) by C. K. Ogden [PDF]

19:50
สำหรับคนที่สนใจในวิชา semiotics [ทฤษฏีทางปรัชญาอันว่าด้วยเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ในความเป็นสื่อกลางในภาษาและการสื่อสาร] และ semantics [อร...Read More

Got the facts on Milk? (2008) [Full Documentary | Youtube.com]

19:48
ลืมไปว่ายังมีอีกสารคดีหนึ่งที่สัมพันธ์กับ Food, Inc. สารคดีนี่ทำให้เรารู้ว่า การทำตลาดนมมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไร และสำเร็จโดยการสร้างค...Read More

Food, Inc. (2008) [Trailer | Youtube.com]

19:46
คนทั่วไปคงคิดไม่ถึงว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจระดับโลกที่ถูกครอบงำโดย บริษัทข้ามชาติอยู่เพียงไม่กี่บริษัท. วิธีการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้...Read More

Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered (1973) by E. F. Schumacher [Chapter I | PDF]

19:44
แม้ว่าเราคงต้องยอมรับว่าระบบทุนนิยมปัจจุบันนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดมาให้ แต่ระบบนี้กลับทำลายความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ไม่น...Read More

The Monuments of the Angkor Group (1944) by Maurice Glaize [PDF, KML, GPX]

19:39
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะถือเอาไปอ่านประกอบหน้าปราสาท ทั้งหลายของ Angkor Complex เพราะไม่เพียงอธิบายประวัติศาสตร์ของแต่...Read More

Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (1994) by Thongchai Winichakul (อ.ธงชัย วินิจจะกูล) [Preface & Introduction PDF]

19:02
หนังสือเล่มนี้มาจากวิทยานิพนธ์ ป.เอก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมากของอ.ธงชัย วินิจจะกูล นักวิชาการที่ผมชื่นชมมากท่าน หนึ่ง. อ.ธงชัย อธิบายให้...Read More

Pedagogy of the Oppressed (1968) by Paulo Freire [Introduction | PDF]

18:52
เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลกับความคิดของผมและผู้มีความคิดหัวก้าวหน้าจำนวนมากในโลกนี้ เพราะ Freire ไม่เพียงชี้แนะระบบการเรียนท...Read More

Towards a New Architecture (1931) by Le Corbusier [PDF]

18:49
Le Corbusier (1887-1965) เป็นสถาปนิก Modern ที่มีชื่อเสียงมากในยุค Machine Age ที่มุ่งสร้างสรรค์งานที่เป็น mass production โดยมองเห็นความ...Read More

The Dance of Shiva (1971) by Ananda .K Coomaraswamy [PDF]

18:45
ศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถมองได้ในหลายระดับ ขึ้นกับระดับปัญญาของผู้มองศิลปะนั้นๆว่ามีพื้นฐานและศักยภาพที่จะเข้าใจ ศิลปะนั้นๆได้มากน้อยขนาดไหน...Read More

The Myth of the Eternal Return (1954) by Mircea Eliade [PDF]

18:25
ใครก็ตามที่ศึกษาในเรื่องสัญลักษณ์ทางศาสนา ย่อมไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก Mircea Eliade โดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ เพราะเขาสามารถอธิบายศาสนาในเชิง...Read More

Robert Stencel, Fred Gifford, and Eleanor Morón. "Astronomy and Cosmology at Angkor Wat." Science 23 July 1976: 281-287. [PDF]

18:21
บทความนี้เขียนตั้งแต่ปี 1976 ในสมัยเขมรแดงยังมีอำนาจอยู่ในกัมพูชา ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปสังเกตปรากฏการณ์วิถีโคจรของดวง อาทิตย์ ณ ประสาทน...Read More

Elements of Hindu Iconography, 2 vols (1914) by T. A. Gopinatha Rao [PDF]

18:15
ตำราที่ผู้ศึกษาทางโบราณคดีหรือศิลปะอินเดีย และศิลปะทุกแห่งที่ได้อิทธิพลจากอินเดียจะต้องอ่าน. แม้ว่าจะตีพิมพ์มาแล้วกว่าหนึ่งร้อยปี แต่หนัง...Read More

ผังแบบแผนศิลปะขอมตั้งแต่สมัยเจินละจนหมดสมัยเมืองพระนคร เทียบกับช่วงครองราชย์ของกษัตริย์ขอม โดย เกียรติขจร ชัยเธียร [PDF]. ยังไม่ได้ตรวจทาน.

18:11
Chonology Chart of Khmer Art Style Compared with Reigns of Khmer Kings during 500AD-1500AD. Unedited version. ดาว์นโหลด PDF >>>...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.