Phenomenology of Perception (1945) by Maurice Merleau-Ponty [PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้เป็นการเปิดโลกความเข้าใจในสัญชาน (perception) ของประสบการณ์มนุษย์ที่ผ่านอายตนะของร่างกายเป็นครั้งแรก ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้ก...Read More

Siddhartha (1922) by Hermann Hesse [PDF]

14:27
Siddhartha เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มชื่อ สิทฺธรฺถ ผู้แสวงหาหนทางสู่การตรัสรู้ในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้า [ในเรื่องเรียกพระพุทธองค์ว่า G...Read More

The Republic of Plato (1968 | 1890) by Allan Bloom [Interpretive Essay | PDF] and John Llewelyn Davies [PDF]

11:30
หากใครที่อยากจะเข้าใจความเป็นตะวันตกอย่างแท้จริงแล้ว The Republic คือหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องอ่าน เพราะหนังสือเล่มนี้คือพื้นฐานความคิดในเร...Read More

Vishnu Purana, 5 vols (1864) by H. H. Wilson [PDF]

11:30
คัมภีร์วิษณุปุราณถือเป็นคัมภีร์ทางปุราณวิทยา (mythology) ที่สำคัญของอินเดียที่เป็นรองก็เพียงคัมภีร์มหาภารต-ภควัตคีตาและรามยนเท่านั้น. คัม...Read More

The Timeless Way of Building (1979) by Christopher Alexander [Chap.1-3 | PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้ของ Alexander เปิดมุมมองทางสถาปัตย์ที่มาจากสัตต จากอารมณ์ จากรากเง้าของของมนุษย์ ที่พยายามสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมให้ตนเองอย่า...Read More

Autobiography: The Story of My Experiments with Truth (1927-1929) by Mohandas Karamchand Gandhi [PDF]

11:30
โดยพื้นฐานแล้วท่านคานธีไม่ได้เป็นนักปรัชญาฮินดู แต่ท่านเป็นผู้นำปรัชญาฮินดูมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันและในทางการเมืองในการต่อสู้เพื่อเอ...Read More

The Law (1850) by Frederic Bastiat [PDF]

06:30
หนังสือเล่มบางเล่มนี้ของ Bastiat แม้จะเขียนมาหนึ่งร้อยหกสิบกว่าปีแล้ว แต่ยังคงทรงพลังและถือเป็นบรรทัดฐานของการกำหนดสิทธิความเป็นมนุษย์สาม...Read More

Manasara Series (1933) by Prasanna Kumar Acharya [6 of 7 vols | PDF]

09:04
หนังสือชุดนี้ของท่านปฺรสานน กุมาร อาจารฺย คือการประมวลคัมภีร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อินเดียโบราณที่ชื่อ 'มานสารศิลปสาร' ไว้อย่างสมบูรณ์...Read More

Angkor Vat: par la regle et le compas (1966) by Rene Dumont [Chap.1-4, PDF]

09:24
หนังสือเล่มนี้ของ Dumont แม้จะหนาเพียง ๙๔ หน้า แต่นับว่าเขาเป็นคนแรกที่วิเคราะห์สัดส่วนของปราสาทนครวัดได้อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมา...Read More

The Transformation of Nature in Art (1934) by Ananda .K Coomaraswamy [PDF]

06:59
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในศิลปะอินเดีย (Indic aestheics) เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกอยู่เสมอว่าไม่ถูกยกขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังในแวดวงวิ...Read More

Sadhana (1913) by Rabindranath Tagore [PDF]

14:11
หนังสือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวมคำปาฐกถาของท่านรพินทรนาถ ฐากูร ช่วงที่เดินทางไปบรรยายทั้วสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1912-1913. หนังสือเล่มนี้นำพา...Read More

Indian Philosophy I&II (1923) by Sarvepalli Radhakrishnan [PDF]

10:30
หนังสือสองเล่มนี้ ท่านรธกฤษฺนนฺเป็นปราชญ์คนแรกที่อธิบายนยะของปรัชญาอินเดีย (ทรฺศน) ทั้งหมด (ยกเว้นอิสลาม) อย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดแบบปรั...Read More

Srimad Bhagavadgeetha Rahasya, 2 vols (1935-6) by Bal Gangadhar Tilak [PDF]

12:20
ท่านพลฺ คงฺคาธารฺ ติลกฺ (1856-1920) ไม่เพียงเป็นผู้พยายามปลดปล่อยอินเดียจากจักรวรรดิอังกฤษเท่านั้น -- ท่านเป็นรุ่นแรกๆ ก่อนที่ท่านคานธีจะ...Read More

Surya Siddhanta (1935) by Ebeneze Burgess [PDF]

06:30
ในบทความเรื่อง ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยกษัตริย์สูรฺยวรรมัน ๒ ของผม ผมใช้คัมภีร์ 'สูรยสิทฺธานต' จากหนังสือ...Read More

Angkor Wat Time, Space, and Kingship (1998) by Eleanor Mannikka [Excerpts from Introduction, Chap 1, 5 | PDF]

09:45
หากตัดเนื้อหาในส่วนของการตีความหมายว่าด้วย intentionality ของปรสาทนครวัดออกไปแล้ว หนังสือเล่มนี้นับว่าเปิดมุมมองทางประติมานวิทยาที่สัมพัน...Read More

The Ancient Khmer Empire (1951) by Lawrence Palmer Briggs [PDF]

07:00
ตำราเล่มนี้คือผลงานที่ Briggs ใช้เวลาประมาณแปดปี (1943-1951) ทำออกมา. เขารวบรวมข้อมูลทางโบราณคดีทุกอย่างที่มีในขณะนั้นมาเขียนเป็นตำราประว...Read More

The Crowd: A Study of the Popular Mind (1895) by Gustave Le Bon [PDF]

20:13
เห็นช่วงนี้อาชีพแกนนำฝูงชน (demagogue ประเภทหนึ่ง) คงจะซาๆกันไป จึงเหมาะที่จะแนะนำให้ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้ เผื่อว่าหากใครอยากจะเป็น dem...Read More

Ernst Cassirer (1925) - Language and Myth [PDF]

20:10
Cassier เปิดมุมมองให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษา และศิลปะกับ myth ได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ต่างกับสั...Read More

ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ (๒๕๑๙) โดย จิตร ภูมิศักดิ์ [คำนำ บทที่ ๑, ๒ | PDF]

20:09
ผมคงไม่ต้องเสียเวลาแนะนำปัญญาชน นักปฏิวัติ และนักภาษาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยคนนี้แต่อย่างใด -- เพราะแม้แต่คนที่อยู่ฝ่ายการเมืองที่จิตรคงจ...Read More

Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983) by Benedict Anderson [Chapter I & II | PDF]

20:07
หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก เพราะสิ่งที่ Anderson เขียนในเล่มนี้สามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์ชาตินิยมแบบไทยได้อย่างลุ่มลึกจริงๆ. อ.สุลักษณ์ ศิว...Read More

The Corporation (2004) [Full Documentary | Youtube.com]

20:05
บริษัทคือ "นิติบุคคล" ที่กฏหมายรับรองความเป็นบุคคลที่มีตัวตนให้. แต่อำนาจที่บุคคลผู้นี้มีอยู่นั้น มันมากมายเกินกว่าเราเคยคาดคิด...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.