Ernst Cassirer (1925) - Language and Myth [PDF]


Cassier เปิดมุมมองให้ผู้อ่านได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษา และศิลปะกับ myth ได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงที่เราเป็นผู้สร้างสรรค์สัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมากมาย. สังเกตสิ่งที่อยู่โดยรอบเราสิครับ มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่สัญลักษณ์. ทั้งภาษาที่เราพูด ตัวอักษรที่ผมกำลังเขียน ระบบการคำนวณ algorithm ทั้งหลายที่คิดค้นกันขึ้นมา ภาพศิลปะ logo ท่าทางสีหน้า ฯลฯ ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างคือสัญลักษณ์ทั้งสิ้น. หนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ภายใต้ myth ทั้งที่ปรากฏในศาสนา บทกวี ประติมากรรม หรือแม้รวมทั้งสถาปัตยกรรม ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีตรรกะอยู่นั้น มันมี prelogic บางอย่างอยู่ ที่นำเราไปสู่ประสบการณ์บางอย่างที่อยู่เหนือธรรมชาติ เหมือนการหยั่งรู้บางอย่าง (epiphany). หนังสือเล่มเล็กเล่มนี้จึงน่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง (แม้จะอ่านยากหน่อย แต่ท้าทายมาก). ผมยังอ่านหนังสืออีกสองสามเล่มของ Cassier แล้วจะทะยอยมาให้อ่านกันครับ.

ดาว์นโหลด ฉบับเต็ม PDF >>> http://goo.gl/p39InZ

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.