Food, Inc. (2008) [Trailer | Youtube.com]คนทั่วไปคงคิดไม่ถึงว่าอุตสาหกรรมอาหารเป็นธุรกิจระดับโลกที่ถูกครอบงำโดย บริษัทข้ามชาติอยู่เพียงไม่กี่บริษัท. วิธีการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ความไม่เป็นธรรมกับเครือข่ายผู้ผลิตรายย่อย การทารุณสัตว์และการเร่ง การเจริญเติบโตของสัตว์ที่นำมาผลิตอาหาร การผูกขาดการผลิตโดยเทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม การโฆษณาชวนเชื่อที่ซ่อนเร้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารอาหารและผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และการครอบงำทางการเมืองของธุรกิจเหล่านี้ เป็นสิ่งที่รวบรวมมา "แฉ" ให้เห็นในสารคดีเรื่องนี้. ดังนั้นผมจึงอยากแนะนำให้ดูกันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต้องดูควบกับสารคดีเรื่อง The Corporation (2004) จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น.


ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.