Indian Philosophy I&II (1923) by Sarvepalli Radhakrishnan [PDF]


หนังสือสองเล่มนี้ ท่านรธกฤษฺนนฺเป็นปราชญ์คนแรกที่อธิบายนยะของปรัชญาอินเดีย (ทรฺศน) ทั้งหมด (ยกเว้นอิสลาม) อย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดแบบปรัชญาตะวันตกอย่างของ Hegel หรือ Schopenhauer เป็นบรรทัดฐานในการอธิบาย ด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากเทียบกับเล่มของ ท่านทาสฺคุปฺต ใน A History of Indian Philosophy (5 vols) แล้ว นับว่าอ่านง่ายกว่ากันมาก. ผมจึงเอาเล่มนี้มาแนะนำให้อ่านกันก่อน โดยใน vol.I ท่านอธิบายปรัชญาอินเดียโบราณไล่มาตั้งแต่ ฤคเวท อุปนิษทฺ พุทธ ไชน ภควคฺคีตา ส่วน vol.II จะเน้นอธิบายปรัชญาฮินดูทั้งหกทรฺศนอย่างละเอียด. ดังนั้นหากใครสนใจอินเดีย ทั้งปรัชญา รวมทั้งศิลปะ-สถาปัตย์ของอินเดีย ควรต้องอ่านสองเล่มนี้เป็นพื้นฐานครับ.

หมายเหตุ: ท่านรธกฤษฺนนฺ เป็นประธานาธิบดีคนที่สองของอินเดีย (1962-1967) ด้วยครับ ในช่วงสมัยที่ท่านเนรูห์เป็นนายกรัฐมนตรี.

ดาว์นโหลด ฉบับเต็ม PDF >>> http://goo.gl/vs5cOV

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.