Manasara Series (1933) by Prasanna Kumar Acharya [6 of 7 vols | PDF]


หนังสือชุดนี้ของท่านปฺรสานน กุมาร อาจารฺย คือการประมวลคัมภีร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อินเดียโบราณที่ชื่อ 'มานสารศิลปสาร' ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด. เนื้อหาของคัมภีร์นี้มีทั้ง การกำหนดหน่วย, การกำหนดทิศ [ด้วยวิธีทางดาราศาสตร์], การกำหนดทำเลที่ตั้ง [การปรับทำเลให้บริสุทธิ์และพร้อมเพื่อการสถาปนาปราสาท], การวิเคราะห์ดิน [ที่ดูเหมือนจะเป็น myth แต่หากพิจารณาดีๆก็มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกัน], การวิเคราะห์วัสดุ, การจำแนกรูปแบบของสถาปัตยกรรมทั้งหมด ไปจนถึงการวางผังเมือง. นอกจากนั้นในคัมภีร์นี้ยังให้หลักการในการกำหนดประติมานมิติ (iconometry) ขององค์ประกอบทางสถาปัตย์และของประติมากรรมให้อีกด้วย.

ชุดหนังสือนี้ มีทั้งภาพประกอบจำนวนมาก จัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งหากใครสนใจศึกษาแล้ว จะเข้าใจกระบวนการออกแบบ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอินเดีย [โดยเฉพาะฮินดู] ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น. ผมจึงแนะนำให้ใช้เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับทุกคนที่สนใจศึกษาสถาปัตยกรรมทางศาสนาของอินเดียและของภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง. ในชุดหนังสือนี้ประกอบด้วย:

Vol.1: A Dictionary of Hindu Architecture. Vol.2: Indian Architecture: According to Manasara-Silpasastra. Vol.3: Manasara on Architecture and Sculpture. Vol.4: Architecture of Manasara. Vol.5: Architecture of Manasara: Illustrations of Architectural and Sculptural Objects. Vol.6: Hindu Architecture in India and Abroad. Vol.7: An Encyclopaedia of Hindu Architecture.

แต่เนื่องจาก Vol.3 เป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครี ผมจึงไม่ได้นำมาให้โหลดกันครับ. อินเดียมีคัมภีร์ทางสถาปัตย์อีกหลายเล่ม มีเล่มหนึ่งที่เขึยนลึกเข้าไปถึงปรัชญา ประมาณว่าเหมือนกับเนื้อหาการเรียนการสอนในคณะสถาปัตย์สมัยใหม่ที่เริ่มให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนทัศน์จากจุด สู่เส้น สู่รูป และสู่มิติ ซึ่งผมอ่านแล้วต้องทึ่งไปเลย เอาไว้จะเอามาแนะนำให้อ่านกันต่อไปครับ.

ดาว์นโหลด ฉบับเต็ม PDF >>> https://drive.google.com/file/d/0B-pnQPT61FsJM0ROdHZPTmpPVVE/edit?usp=sharing [168MB]

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.