AsvaGhosa's The Buddhacarita or Acts of the Buddha (1936) by E. H. Johnston [PDF]

06:30
เป็นที่ยกย่องกันว่า พุทฺธจริต ของท่านอศฺวโฆษเล่มนี้ เป็นมหากาพย์ร้อยกรองเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตามความคิดของพุทธมหายานที่รจนาด้วยภ...Read More

Philosophies of India (1951) by Heinrich Zimmer [PDF]

09:15
ผมได้แนะนำหนังสือปรัชญาอินเดียมาสองชุดแล้ว แต่ทั้งของ ท่านรธกฤษฺนนฺ และ ท่านทาสคุปฺต นั้น เป็นมุมมองของปราชญ์อินเดียที่ศึกษาพัฒนาการทาง...Read More

The Seven Lamps of Architecture (1849) by John Ruskin [PDF]

09:46
ในแวดงวงศิลปะ-สถาปัตย์ และวรรณกรรม ชื่อของ John Ruskin ย่อมเป็นที่คุ้นเคยกันดี. เขาเป็นนักวิจารณ์สถาปัตยกรรมคนต้นๆที่วางแนวทางการประเมินค...Read More

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) by Samuel P. Huntington [Part I: Chap.1-3 | PDF]

08:42
ในช่วงที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณต้นปี 2000 ความคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเพียงทฤษฏีการเมืองระหว่างประเทศ...Read More

The Way of Life According to Laotzu (1896) by Witter Bynner [PDF]

09:25
ผมยังจำความรู้สึกที่ได้อ่านคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งครั้งแรกเมื่อยังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น ในฉบับแปลชื่อ วิถีแห่งเต๋า (๒๕๒๑) ของ พจนา จันทรสันติ ได...Read More

Thailand A Short History (1982) by David K. Wyatt [Intro & Chap.1-3 | PDF]

08:06
หากถามว่าหนังสือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เหมาะให้เป็นแบบเรียนมาตราฐานในโรงเรียนควรเป็นเล่มใด ผมคิดว่า ณ ปัจจุบันคงมีแต่หนังสือของ Wyat...Read More

Inscriptions of Kambuja (1953) by R. C. Majumdar [pp.1-60 | PDF]

09:38
สำหรับคนที่สนใจเรื่องการอ่านจารึก ผมเอาหนังสือของ Majumdar ซึ่งได้เลือกเอาจารึกสำคัญๆ ๑๙๓ หลัก -- จากจารึกทั้งหมดที่พบในพื้นที่ที่เคยเป็น...Read More

The Discovery of India (1946) by Jawaharlal Nehru [PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงที่ท่านชวาหระลาล เนห์รูถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำในอะเมทนคร ในช่วงปี 1942-1946 [นักคิดนักเขียนหลายๆท่านมีเวลาเขี...Read More

The Catcher In The Rye (1951) by J. D. Salinger [Chap 1-4 | PDF]

08:35
บังเอิญไปเห็นโพสหนึ่งจากบทความของ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ เรื่อง “ผมอายุ 18 ปี เมื่อปี 2519” ในหนังสือ "เชิงอรรถวัฒนธรรม 2546" ท...Read More

Analysing Architecture (1997) by Simon Unwin [Chap.1-4 | PDF]

15:41
หนังสือที่ปูพื้นฐานวิชาสถาปัตยกรรมเล่มนี้ของ Unwin ไม่ธรรมดา เพราะเขาให้มุมมองในการวิเคราะห์ทางสถาปัตย์ที่เข้าใจง่ายเหมือนการอธิบายมิติที...Read More

The Making of a Surgeon (1970) by William A. Nolen [Intro & Chap 1-3 | PDF]

09:00
หนังสืออัตชีวประวัติช่วงหนึ่งของ นพ. Nolen เล่มนี้ สร้างแรงบันดานใจให้กับนักเรียนทั่วโลกที่อยากเรียนแพทย์ เพราะสิ่งที่ นพ. Nolen เล่าเรื่...Read More

The Prince (1513) by Niccolo Machiavelli & W.K. Marriott (trans.1908) [PDF]

11:30
มีศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่ง คือคำว่า machiavellian ซึ่งแปลว่า เจ้าเล่ห์ หรือมีเล่ห์เหลี่ยมจัด ซึ่งนับว่ากลายเป็นฉายาของนักคิด นักเขียน แ...Read More

The Wonder that was India (1954) by A. L. Basham [Preface & Chap.VII-VIII | PDF]

11:30
หนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นตำรามาตราฐานสำหรับวิชาประวัติศาสตร์อินเดียก็ว่าได้ เพราะหนังสือประวัติศาสตร์เล่มที่เขียนกันใหม่ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรเพ...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.