Inscriptions of Kambuja (1953) by R. C. Majumdar [pp.1-60 | PDF]


สำหรับคนที่สนใจเรื่องการอ่านจารึก ผมเอาหนังสือของ Majumdar ซึ่งได้เลือกเอาจารึกสำคัญๆ ๑๙๓ หลัก -- จากจารึกทั้งหมดที่พบในพื้นที่ที่เคยเป็นอาณาจักรขอมกว่า ๑๒๐๐ ชิ้น ที่เขียนด้วยภาษาขอมและสันสกฤตในช่วงปี 6th - 19th -- มาแปลรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยลำดับจารึกตามปีที่ปรากฏ. เสียดายที่ข้อความของจารึกในหนังสือเล่มนี้ Majumdar แปลงให้เป็นอักษรเทวนาครีทั้งหมด แต่สำหรับผู้สนใจแล้ว คง transliterate หรือเทียบตัวอักษรตัวต่อตัวให้เป็นอักษรไทยหรืออักษรโรมันได้ไม่ยากนัก. วันนี้ไม่ขอวิจารณ์มากไปกว่านี้ เพราะวิจารณ์ไปเยอะแล้ว ก็ลองอ่านกันดูนะครับ โดยผมได้ตัดมาให้อ่านเฉพาะหกสิบหน้าแรกเท่านั้น.

ดาวน์โหลด PDF >>> https://drive.google.com/file/d/0B-IkyUou3dP0MDM1YmpJZUtPWFU/view?usp=sharing

หมายเหตุ: อักษรที่ผมลงให้ดูนี้ มาจากจารึกสมัยเมืองพระนคร อ่านว่า "เนียกขแมร์" ซึ่งแปลว่า "ชาวเขมร" ครับ.

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.