Manifesto of the Communist Party (1848) by Karl Marx & Friedrich Engels [PDF]


A spectre is haunting Europe--the spectre of Communism. All the Powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcise this spectre. . .

ประโยคเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงกึกก้องอยู่ในหูของผม หรือผู้มีความเชื่อใน สมภาคนิยม (egalitarianism ที่เชื่อในความเท่าเทียมกันของสังคม) ทุกคน แต่ยังรวมทั้งเผด็จการทั่วโลกที่ต้องอกสั่นขวัญหายกับลัทธิคอมมิวนิสม์ที่แผ่ขยายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 อันนำมาซึ่งการปฏิวัติที่ล้มเหลวและนำไปสู่เผด็จการคอมมิวนิสม์ทั่วโลก. แน่นอนว่าความหมายของ communism ถูกบิดเบือนไปมากมาย ทั้งโดยพวก liberalism ที่เชื่อในระบบเศรษฐกิจเสรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนที่มือถือหนังสือเล่มนี้ และปากก็พร่ามแต่อุดมการณ์ของตนที่อ้างอิงปรัชญาของมาร์กซ์ อย่างเช่น Leninism, Stalinism, Maoism หรือแม้แต่ Trotskyism แต่แท้จริงแล้ว. . .

มันถูกบิดเบือนไปจนแม้แต่มาร์กซ์ก็คงจะอยากเผาตำราของเขาทิ้ง หากเขายังมีชีวิตอยู่และเห็นผลผลิตทางความคิดของเขาเองที่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือโดยเผด็จการใหม่หรือนักฉวยโอกาสทางการเมืองที่ตั้งตัวเป็นปราชญ์ทางทฤษฏีเหล่านี้ [ลองหาอ่าน The Black Book of Communism (1999) ของ Jean-Louis Panne, et al. ดูครับ] แต่ใช่ว่าความคิดของมาร์กซ์จะไม่ได้มีการพัฒนา นักคอมมิวนิสม์ในกลุ่ม left communism อย่าง Rosa Luxemburg หรือ หรือในกลุ่ม anarchist communism อย่าง Peter Kropotkin ก็นำพื้นฐานความคิดของมาร์กซ์มาสังเคราะห์ให้พัฒนาทฤษฏีการเมืองไปในระดับที่สูงขึ้น -- แต่เสียดายที่ Luxemburg ผู้มีความคิดทางทฤษฏีที่โดดเด่นมากต้องเสียชีวิตจากน้ำมือของเผด็จการก่อนวัยอันควร วันหลังผมจะเอามาให้อ่าน.

The Communist Manifesto เป็นเหมือนบทสรุปความคิดของมาร์กซ์และเองเกลส์ ทั้งทฤษฏีประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง สังคม ไว้ด้วยกันในหนังสือเล่มบางเล่มนี้. แน่นอนว่าหลายสิ่งที่เขียนในเล่มนี้เป็นทฤษฏี และแม้จะเป็นการปลุกเร้าให้เกิดการขัดขืนและต่อสู้ทางชนชั้น แต่มาร์กซ์ก็ไม่ได้เสนอรูปแบบการจัดองค์กรการปกครองที่เป็นรูปธรรม ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเผด็จการคอมมิวนิสม์ต่อมา. หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกอนุรักษ์นิยมกลัวนักกลัวหนาจนสร้างภาพคอมมิวนิสม์เหมือนดังปีศาจ ซึ่งภาพเช่นนี้ก็ยังหลอกหลอนคนที่ไม่เคยศึกษาทฤษฏีของมาร์กซ์มาจนถึงทุกวันนี้. ดังนั้นคนในปัจจุบันควรศึกษาครับ อีกทั้งหลายสิ่งที่มาร์กซ์ทำนายไว้ ก็ปรากฏให้เห็นแล้วแม้ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบโลกาภิวัตรในปัจจุบัน.

ดาว์นโหลด PDF >>> https://drive.google.com/file/d/0B-IkyUou3dP0NHJoZEtRZzh6T28/edit?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.