The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) by Samuel P. Huntington [Part I: Chap.1-3 | PDF]


ในช่วงที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก เมื่อประมาณต้นปี 2000 ความคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเพียงทฤษฏีการเมืองระหว่างประเทศที่น่าสนใจทฤษฏีหนึ่ง ที่ทำนายปรากฏการณ์ของโลกภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและสงครามเย็น ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคหลังความขัดแย้งทางอุดมการณ์ เท่านั้น. แต่หลังจากเหตุการณ์ 9-11 มาแล้ว สิ่งที่ Huntington เขียนดูเหมือนจะเป็นจริงมากขึ้นๆอย่างน่าทึ่งและน่าตกใจ. Huntington เริ่มจากการสำรวจการครอบงำของตะวันตกจากกระแส westenization มาสู่ modernization และภาพโดยรวมของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเชื่อในศาสนาต่างๆของโลก ซึ่งเขาจัดหมวดหมู่เอาไว้ ที่จะนำพามาสู่ความขัดแย้งระดับประเทศและระดับโลกได้ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศมุสลิมและไม่ใช่มูสลิม ซึ่ง Huntington ได้ให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจ; ในขณะที่ความเชื่อว่าระบบทุนนิยมเสรี และระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นผลผลิตของตะวันตกนับจากยุค enlightment เป็นต้นมา จะแพร่กระจายไปทั่วโลกอันจะนำพาโลกไปสู่ยุคใหม่ -- หรือไม่ก็ไปสู่การล่มสลายของประวัติศาสตร์โลกก็เป็นได้. . .

ความจริงแล้วเนื้อหาของหนังสือเป็นเรื่องของการคาดการณ์ paradigm ของความขัดแย้งของโลกตะวันตกและโลกที่ไม่ใช่ตะวันตกเสียมากกว่าความขัดแย้งระหว่างโลกที่ไม่ใช่ตะวันตกด้วยกันเอง -- หรือหากจะกล่าวอย่างชัดเจนมากขึ้น มันคือความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากับวัฒนธรรมของโลกอื่นๆมากกว่า ซึ่งสิ่งนี้ prof. Chomsky ยังเคยระบุว่า นโยบายของสหรัฐต่อจากยุคสงครามเย็นก็คือ การสร้างความหวาดกลัวให้กระจายไปทั่วโลก. แม้ทฤษฏีของ Huntington ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งที่ Huntington บรรยายไว้ในเล่มนี้ ให้มุมมองของภาพโดยรวมและทิศทางของโลกได้พอสมควร แม้ว่าความคิดในเรื่อง cultural boundaries ของ Huntington นั้น มันนับวันจะค่อยๆเลือนหายไปแล้วก็ตาม. ไม่ว่าอย่างไรผมยังอยากแนะนำให้อ่านกันอยู่ครับ.

ในที่นี้ผมตัดเฉพาะ Part I: A World of Civilizations ซึ่งประกอบด้วย Chap 1: The New Era in World  Politics, Chap 2: Civilizations in History and Today, และ Chap 3: A Universal  Civilization? Modernization and Westernization มาให้ลองอ่านกันครับ.

ดาวน์โหลด PDF >>> https://drive.google.com/file/d/0B-IkyUou3dP0bW5pckNBMUtQSUU/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.