The Seven Lamps of Architecture (1849) by John Ruskin [PDF]


ในแวดงวงศิลปะ-สถาปัตย์ และวรรณกรรม ชื่อของ John Ruskin ย่อมเป็นที่คุ้นเคยกันดี. เขาเป็นนักวิจารณ์สถาปัตยกรรมคนต้นๆที่วางแนวทางการประเมินค่าในเชิงสุนทรียภาพทางสถาปัตย์เอาไว้ โดยมีหนังสือเล่มนี้ และ The Stones of Venice, 3 vols (1851-1853) ที่เขาขยายความคิดในประทีปทั้งเจ็ดจากเล่มนี้โดยใช้สถาปัตยกรรมในเมืองเวนิสมาเป็นกรณีศึกษาต่อมา เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาปนิกและผู้วางทฤษฏีทางสถาปัตย์รุ่นต่อๆมา อันยังคงใช้มาจนทุกวันนี้. แม้ว่าสถาปัตยกรรมที่ Ruskin ยกมาเอ่ยถึงจะเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยโกธิค (Gothic) และโดยมากจะเป็นโบสถ์วิหารคริสต์ทั้งสิ้น แต่กระนั้น แนวคิดของเขาก็สามารถปรับมาใช้ได้กับสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบและทุกยุคสมัย. Ruskin อธิบายประทีปทั้ง ๗ ในความคิดของเขาไว้ในแต่ละบท ซึ่งหากจะให้ผมเขียนใหม่ตามแนวคิดของสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยใหม่แล้ว ประกอบด้วย: . . .

๑. ความจริงจังในรายละเอียดของการออกแบบและก่อสร้าง (Sacrifice), ๒. ความตรงไปตรงมาในโครงสร้างและการสำแดงวัสดุ (Truth), ๓. ความลุ่มลึกในความคิดและการสำแดงความคิดนั้นให้เกิดพลัง (Power), ๔. การแสดงความงามที่พิเคราะห์มาจากการรังสฤษฏ์ของธรรมชาติ (Beauty), ๕. ความมีชีวิตชีวาที่ปลดปล่อยอย่างอิสระจากช่างผู้มีฝีมือ (Life), ๖. การสำแดงสถานะและความเป็นตัวตนในเชิงวัฒนธรรม ณ สถานที่ตั้งของสถาปัตยกรรมนั้นๆ (Memory), และ ๗. การเคารพและกลมกลืนไปกับชุมชนและอาคารที่อยู่โดยรอบ (Obedience). จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้แม้จะพ้นสมัยไปแล้วแต่ความคิดในหนังสือเล่มนี้กลับทันสมัยอยู่ไม่เสื่อมคลาย เพียงแต่ว่าผู้อ่านจะอ่านอย่างไรเท่านั้น. ดังนั้นใครที่สนใจทางสถาปัตย์ ผมแนะนำว่าคงหลีกเลี่ยงที่จะไม่อ่านไม่ได้ครับ.

ภาษาในหนังสือเล่มนี้อาจอ่านยากไปหน่อย เพราะไม่ใช่ภาษาอังกฤษสมัยใหม่อย่างที่เราคุ้นเคย แต่หากอ่านไปสักพักก็จะจับทางได้เองครับ. ในเล่มของ 3rd edtion นี้ยังมีภาพลายเส้นฝีมือของ Ruskin ประกอบด้วย. แล้ววันหลังจะเอา The Stones of Venice มาให้อ่านกันครับ.

ดาวน์โหลด ฉบับเต็ม PDF >>> https://drive.google.com/file/d/0B-IkyUou3dP0VENHLXhxb0hXNG8/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.