'ทรฺศน' ปรากฏการณ์ในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม กับ เกียรติขจร ชัยเธียร • ครั้งที่ ๙

14:52
สัมผัสประสบการณ์ของแกนปราสาทนครวัด เมื่อพระสูรฺยโคจรเหนือยอดศิขรประธานในวันวิษุวัต • เพิ่มเส้นทางไปศึกษาเมืองลิงคปุร (เกาะแกร์) และปร...Read More

The Ramayana of Valmiki, trans. by Ralph T. H. Griffith (1870-1874) & Hari Prasad Shastri (1952) [PDF]

11:14
บทกวีมหากาพย์ (สฺมฤติ) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอินเดียที่นับถือฮินดูมากที่สุดมีอยู่สองเรื่องคือ รามายณ และ มหาภารต--หากประมาณอายุและเ...Read More

The Thirteen Principal Upanishads (1921) by Robert Ernest Hume [PDF]

11:45
ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา ซึ่งนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฮินดูต่างจากศาสนาอื่นๆ. แล้วหลักปรัชญาของศาสนาฮินดูมาจากไหนกันเล่า? คำตอบคือมาจาก...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.