เรียนผู้สนใจร่วมกิจกรรม 'ทรฺศน' ปรากฏการณ์ในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม ครั้งที่ ๙ ทุกท่าน

แม้ว่ามีจะผู้แสดงความจำนงที่จะร่วมกิจกรรมครั้งที่ ๙ นี้เป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ผมกำหนดและคาดการณ์ไว้ แต่เนื่องจากผมได้ประเมินสุขภาพของตนเอง และตรวจสอบความเป็นไปได้ที่จะจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วในทุกทางเลือก ภายใต้เงื่อนไขที่หลายๆท่านซึ่งแสดงความจำนงมาและเคยเดินทางไปกับผมย่อมจะทราบว่า ผมจะใช้เวลาในการบรรยาย ณ โบราณสถานต่างๆโดยละเอียดมากขนาดไหน ในขณะที่สภาพของการทำทัวร์ที่นั่น มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงกว่า ๖ ปีที่ผมไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่เอื้อให้คนต่างชาติมาเดินอธิบายนั่นอธิบายนี่ในโบราณสถานต่างๆได้เหมือนเดิมอีกแล้ว (แม้ว่าจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเดินตามอยู่ด้วยก็ตาม). ในที่สุดผมจึงตัดสินใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมครั้งนี้ยังไม่อาจทำได้ด้วยอุปสรรคที่ทำให้ผมยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะทำให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี. ผมจึงขอยกเลิกกิจกรรมครั้งนี้ไปก่อน จนกว่าจะเห็นว่ามีเงื่อนไขที่พอจะทำให้กิจกรรมทำได้ต่อไป หรือมีรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบอื่นที่เป็นไปได้และไม่เป็นอุปสรรคกับกฏเกณฑ์ที่นั่น. ผมจึงต้องขออภัยและขอแสดงความเสียใจต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ.

เกียรติขจร ชัยเธียร
www.jayadhira.org
www.facebook.com/jayadhira
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.