หฤทัยแห่งอันธการ (Heart of Darkness) โดย Joseph Conrad | แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร | สำนักพิมพ์สมมติ, ๒๕๕๙.Heart of Darkness (1899) เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของคอนราดและจัดเป็นนวนิยายสมัยใหม่ในยุคบุกเบิกที่ทรงอิทธิพลต่อนักประพันธ์รุ่นต่อมา อีกทั้งยังถูกใช้เป็นกรณีศึกษาในแวดวงการศึกษาวรรณกรรมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องกว่าหนึ่งร้อยปีมาจนทุกวันนี้. ความสำคัญของวรรณกรรมเรื่องนี้อยู่ที่ลีลาและเนื้อหา เพราะคอนราดเขียนด้วยภาษาที่แหวกแนวและเจาะลึกเข้าไปในภาวะจิตใจของตัวละครซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์. นอกจากนั้น วรรณกรรมเรื่องนี้ยังเป็นเหมือนชีวประวัติส่วนตัวของคอนราดและเป็นประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเหตุการณ์การกดขี่ที่เกิดขึ้นในรัฐอาณานิคมแห่งหนึ่งของอาฟริกาที่คอนราดได้ประสบด้วยตนเอง. ทั้งหมดนี้ ได้อธิบายและวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงวรรณศิลป์อย่างครบถ้วน พร้อมเชิงอรรถที่ให้อรรถาธิบายนยะความหมายของคำและเนื้อหาทั้งหมดอย่างละเอียด.

ใครที่สนใจวรรณกรรมคลาสสิกคงรู้จักวรรณกรรมเรื่องนี้กันเป็นอย่างดี ส่วนใครที่ต้องการศึกษารากฐานของวรรณกรรมสมัยใหม่ไม่ควรพลาด. ต้นฉบับภาษาอังกฤษ และบางส่วนของ "คำนำของผู้แปล" ที่แนะนำวรรณกรรมเรื่องนี้ในเล่ม อ่านได้ที่:
http://www.jayadhira.org/2016/03/heart-of-darkness-1899-by-joseph-conrad.html


. . .


สำนักพิมพ์สมมติ​
ISBN:  978-616-7196-63-3
ความหนา: 420 หน้า
ราคาปก: 300 บาท
เปิดจำหน่ายครั้งแรก: งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 โซน C ชั้นสอง บูธ S 39.

สารบาญ
หมายเหตุของผู้ประพันธ์
คำนำของผู้แปล
บริบท
ชีวประวัติของโจเซฟ คอนราด
  บริบททางประวัติศาสตร์
บทวรรณกรรม
  ภาคที่ ๑
  ภาคที่ ๒
  ภาคที่ ๓
บทวิเคราะห์
  วิเคราะห์ชื่อวรรณกรรม
  เรื่องย่อและวรรณกรรมวิเคราะห์
  บุคลิกวรรณนาวิเคราะห์
บรรณานุกรม

หมายเหตุของผู้แปล Heart of Darkness ว่าด้วยการออกแบบปก "หฤทัยแห่งอันธการ"

ทันทีที่ผมได้เห็น Animated GIF และปกแบบเต็มๆเมื่อ สำนักพิมพ์สมมติ ตีพิมพ์ "หฤทัยแห่งอันธการ" ออกมาแล้ว ทำให้รู้สึกปลื้มปีติ เพราะ silhouette ที่ออกแบบนั้น ใกล้เคียงกับครั้งแรกในความคิดของผม ตอนที่ได้รับการทาบทามให้แปล Heart of Darkness ซึ่งผมอยากให้ออกแบบโดยอิงแนวคิดจากลายเส้นช่องหนึ่งของ Picasso (ผู้ได้อ่านเชิงอรรถหนึ่งของผมในเล่มคงทราบว่าเขาได้อิทธิพลจากศิลปะอาฟริกันไม่น้อย) ที่รู้จักกันในชื่อ The Dream and Lie of Franco อันเป็นที่มาของภาพวาดขนาดใหญ่ Guernica ว่าด้วยความโหดร้ายทารุณของสงครามกลางเมืองในสเปนช่วงปี 1936-1939 อันเลื่องชื่อของเขา ตามรูปที่ผมแนบมาให้ดูนี้ (แถวที่สองสดมภ์ที่สาม)--แต่ผมมิอาจเสียมรรยาทที่จะกล่าวความในใจให้บรรณาธิการรับทราบได้. ผมจึงฝากขอบคุณด้วยความจริงใจไปถึงน้องๆพี่ๆในสำนักพิมพ์สมมติที่ออกแบบปกให้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ.

เกียรติขจร ชัยเธียร
๕ เมษายน ๒๕๕๙


หฤทัยแห่งอันธการ

เรียนผู้อ่าน ‪#‎หฤทัยแห่งอันธการ‬ ทุกท่าน ผมเปิดเพจ หฤทัยแห่งอันธการ ขึ้นใน facebook เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับผู้อ่าน ที่ทั้งผมและผู้อ่านทุกท่านจะได้โพสความคิดเห็น ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสืออ้างอิงทั้งหลายที่ผมใช้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อขยายความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้กว้างขวางต่อไป. จึงอยากเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนความรู้-ความคิดเห็นในเพจนี้ โดยใช้ hashtag #หฤทัยแห่งอันธการ เพื่อจะทำให้การสืบค้นข้อมูล-ความคิดเห็นต่างๆใน facebook ต่อไปทำได้ง่ายขึ้นครับ. เกียรติขจร ชัยเธียร ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.