www.syamkuk.org (สฺยำกุก)

07:00
วันนี้เป็นวันครบรอบสิบสามปีที่ผมได้จดทะเบียน domain name ชื่อ www.syamkuk.org (สฺยำกุก). ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบปะบุคคลมากหน้าหล...Read More

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.