www.syamkuk.org (สฺยำกุก)วันนี้เป็นวันครบรอบสิบสามปีที่ผมได้จดทะเบียน domain name ชื่อ www.syamkuk.org (สฺยำกุก). ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พบปะบุคคลมากหน้าหลายตา รวมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้ร่วมเดินทางไปศึกษา แลกเปลี่ยน-เสวนาความรู้ในศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอมและอินเดียด้วยกัน ในช่วงที่ผมเขียนหนังสือเรื่อง ทรฺศนปราสาทนครวัด (Experiencing Angkor Vat) ซึ่งจำนวนมากได้กลายเป็นมิตรสหายที่ยังคงติดต่อหากันมาจนถึงทุกวันนี้. บัดนี้ผมตัดสินใจที่จะยกเลิก domain นี้แล้ว (คงเหลือแต่ www.jayadhira.org) เนื่องจากเห็นว่าคงไม่อาจหวนกลับมาทำงานวิชาการด้านศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอมได้อีก รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษาด้วย อันด้วยปัญหาสุขภาพ. จึงอยากเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า แม้เราอาจมิได้ร่วมเดินทางด้วยกันอีก แต่ความประทับใจยังคงรฦกอยู่ในความทรงจำของผมอยู่เสมอและตลอดไปครับ.

ไม่มีความคิดเห็น


หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.