คำนิยม

สำหรับ คนอ่านทั่วไป นาม "เกียรติขจร ชัยเธียร" อาจดูใหม่ถอดด้าม แต่สำหรับวงวิชาการด้านเขมรศึกษา เป็นที่รู้กันดีว่าเขาคือคนหนุ่มผู้อุทิศตนให้แก่การวิเคราะห์วิจัยปราสาท นครวัดในเชิงปรัชญาสถาปัตย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องมานาน ในฐานะ "คลื่นลูกใหม่" ที่กำลังมาแรงและน่าจับตาอย่างยิ่งนี้ ความน่าสนใจของเขาย่อมมิได้อยู่ที่การเป็นคลื่นลูกหลังที่ก่อตัวหนุนเนื่องตามคลื่นลูกก่อนเป็นระลอกๆ แต่กลับอยู่ที่การพร้อมจะโถมปะทะ "คลื่นลูกเก่า" หากเขาเห็นว่าทิศทางที่คนเหล่านั้นชี้นำอยู่ไม่ถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในฐานะนักวิชาการ เขากล้าตั้งคำถามและแสดงความเห็นแย้งกับสมมุติฐานเดิม หากเห็นว่าสมมุติฐานนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผล หรือตั้งอยู่บนอคติและความคิดอันคับแคบ ดังเห็นได้จากวิวาทะที่เขามีต่อปูชนียาจารย์อย่างยอร์ช เซเดส์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปโบราณคดีขอม อันเป็นที่ยอมรับนับถือและอ้างอิงกันมาโดยตลอด หนังสือ 'ทรฺศน' ปราสาทนครวัด: การประเมินค่าทางสถาปัตย์ จึงไม่เพียงแสดงถึงพลังคิดพลังคำอันเอกอุของอาจารย์เกียรติขจรเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความพยายามที่จะไปให้พ้นกรอบความคิดที่ครอบงำการศึกษาปราสาทนครวัด โดยการถอดรื้อมติที่ล้าสมัยและผิดไปจากความเป็นจริง แล้วสร้างองค์ความรู้อย่างที่ควรจะเป็นขึ้นมาใหม่

[คัดบางส่วนจาก "คำนำ" ในหนังสือ 'ทรฺศน' ปราสาทนครวัด: การประเมินค่าทางสถาปัตย์ ของสำนักพิมพ์อมรินทร์]

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.