คำนำ ห้องสมุดสฺยำกุก • Syamkuk Library

ห้องสมุดส่วนตัวของเกียรติขจร ชัยเธียร.
Personal Library of Kirtikhacara Jayadhira.


Impressum
ชีวิตคือความรู้อันลึกซึ้ง ที่ไร้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด.
Life is the sempiternal eruditeness.
 
Description
ผมได้เปิดเพจใหม่นี้ขึ้นใน Facebook เพื่อ "เปิดกรุ" แหล่งความรู้และทรัพยากรทางวิชาการเพื่อการศึกษา-วิจัยทั้งหมดที่ผมมี ซึ่งผมตั้งใจจะเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษาและเรียน รู้ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตนเอง. เนื้อหาของห้องสมุดนี้ประกอบด้วยทุกอย่างที่ผมสนใจ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ-สถาปัตยกรรมขอม อินเดีย และภูมิภาคนี้ ไปจนถึงปรัชญา ศาสนา วรรณกรรม และ ฯลฯ ที่ผมเคยอ่านและเรียนรู้มาแล้วทั้งหมด ซึ่งประกอบ ด้วยหนังสือ, ภาพถ่าย, แผนที่, แผนผัง, ลิงค์ และ ฯลฯ ซึ่งผมจะได้แปลงให้เป็นไฟล์ดิจิตอลที่สามารถนำไปใช้ได้อ่านในแทบเล็ตหรือ คอมพิวเตอร์ได้ทันที. สิ่งที่ลงในเพจนี้เป็นของผมเอง หรือเป็นสิ่งที่เป็นของสาธารณะแล้ว หรืออาจตัดจากบางส่วนของหนังสือ หรือบทความ ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอาจเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้. ทุกท่านสามารถนำไปใช้ในทางวิชาการได้ทันที เพียงแต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งผมจะได้ระบุในทุกๆ Status ต่อไป. สำหรับหนังสือหรือเอกสารที่ยังมีลิขสิทธิ์อยู่ ผมคงไม่อาจลงได้ครับ แต่ผมจะแนะนำให้อ่าน. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเผยแพร่ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใฝ่รู้และการศึกษาของสังคมโดยรวม. หากใครเห็นว่าเพจนี้ หรือ Status ไหนที่มีประโยชน์ กรุณา Share ให้เพื่อนๆด้วยครับ. ผมจะพยายามหาเวลามาป้อน Status ให้ต่อเนื่อง.

เกียรติขจร ชัยเธียร
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

This page in Facebook is intended to open the "chamber" of academic resources that I have in my personal library for those who would like to pursuit their intellectual struggle to understand all phenomena around them. The contents of the page extend from art & architectural studies [of Indochina countries, especially Cambodia and India] to philosophy, religion, literature, and etc. which I had read or used in my academic research. It contains books, photographs, maps, diagrams, links, and others which I had digitized in to the format that can be accessed in tablets or computers. All materials are mine or public domain or freely usable for non-profit when respecting the source and integrity of the works. You can use these materials with citation to its source as I will indicate in each Status. For those which copyrights are still active, I will write a short review for you to acquire it by yourself. I hope that this page will enrich all learners and society in general. Please feel free to share the Status that you assess desirable for your friends.

Kirtikhacara Jayadhira
August 19, 2014


>> รายชื่อหนังสือและบทความทั้งหมดในฯสฺยำกุก

หฤทัยแห่งอันธการ แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

หฤทัยแห่งอันธการ
Heart of Darkness โดย Joseph Conrad
แปล-วิเคราะห์: เกียรติขจร ชัยเธียร

สำนักพิมพ์สมมติ
>> วางจำหน่ายแล้วในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
>> อ่านบางส่วนของ คำนำของผู้แปล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.